XVI. JIHOČESKÉ ANESTEZIOLOGICKÉ DNY

17. 5. 2019, Clarion Congress Hotel České Budějovice

O kongresu

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na již XVI. jihočeské anesteziologické dny do Českých Budějovic, které se budou konat dne 17. 05. 2019.

Konference se uskuteční od 9.00 hodin do 17.00 hodin v přednáškovém sále v Clarion Congress Hotelu.

K aktivní i pasivní účasti se přihlašujte prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Konference je akreditována u České lékařské komory a České asociace sester.

Těšíme se na příjemné a přátelské setkaní během naší krajské konference.

prim. MUDr. Richard Tesařík
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program

Předběžný program konference. zde

Souběžně s programem bude probíhat posterová sekce a prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

Registrace v hotelu Clarion Congress, České Budějovice

Odborný program - přednášky s následnou diskuzí v sekci pro lékaře a sestry

Po skončení odborného programu se bude konat společenská večeře – dvouchodové menu, nápoj. Cena 300 Kč/os. (není součástí registračního poplatku).

Místo konání

Informace o místě konání.

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích. Hotel byl otevřen již v roce 1982 a pod názvem hotel Gomel byl provozován až do února 2011. 14 měsíců trvala rekonstrukce, která přeměnila původní stavbu ve čtyřhvězdičkový hotel prošpikovaný moderní technologií. S růstem standardu služeb se hotel začlenil do mezinárodní skupiny Choice Hotels International a pod novým názvem - Clarion Congress Hotel České Budějovice je provozován od dubna 2012.

Registrace

Registrační poplatek pro lékaře: při registraci do 10. 5. 2019 - 400 Kč včetně DPH.
Zahrnuje účast na přednáškách a občerstvení během přednášek.
Při registraci po 10. 5. 2019 a na místě - 600 Kč včetně DPH.

Snížený registrační poplatek pro střední zdravotnické pracovníky: při registraci do 10. 5. 2019 - 200 Kč včetně DPH.
Zahrnuje účast na přednáškách a občerstvení během přednášek.
Při registraci po 10. 5. 2019 a na místě - 400 Kč včetně DPH.

Slavnostní večeře v hodnotě 300 Kč není v ceně registračního poplatku.

Registrační poplatek i večeři, prosím uhraďte na účet 2107918128/2700, variabilní symbol 199412.

Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 1. 4. 2019. Přihláškový formulář naleznete na www.arocb2019.cz. Informace k tvorbě odborného programu: lékařská sekce MUDr. Jaroslav Kursa, kursaj@seznam.cz, sesterská sekce – Bc. Jana Štěpánová, MSc., stepanova@nemcb.cz. Organizátoři si vyhrazují právo výběru přednášek.

Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 12. 5. 2019. Přihláškový formulář naleznete na www.arocb2019.cz. Při registraci po tomto datu a na místě je poplatek 600 Kč pro lékaře a 400 Kč pro střední zdravotnické pracovníky!

Pole označená (*) jsou povinná.

Partneři

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Ostatní vystavovatelé

Informace pro vystavovatele

Vážení,
dovolujeme si Vám nabídnout firemní partnerství a prezentaci v průběhu XVI. jihočeských anesteziologických dnů, pořádaných Anesteziologicko - resuscitačním oddělením Nemocnice České Budějovice, a.s. Konference, které se pravidelně účastní přes dvě stě lékařů a zdravotních sester, především z Jihočeského kraje, se uskuteční 17. května 2019.

Odborný program se koná v sálech 1. patra Clarion Congress Hotelu, Pražská 24, České Budějovice. V předsálí bude 17. 5. 2019 od 9.00 do 17.00 hod. prostor pro firemní výstavy.

Věříme, že u Vás vzbudí konference zájem a svou účastí setkání odborníků pracujících v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny podpoříte.

Předem Vám děkujeme.

Za pořadatele
prim. MUDr. Richard Tesařík
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.

1. GENERÁLNÍ PARTNER
30 000 Kč
bez DPH

 • Pořadatel zajistí vystavovateli prezenční stůl (180 x 90 cm) a 4 židle
 • V ceně jsou zahrnuty 4 registrace pro firemní zástupce zdarma včetně vstupů na raut
 • Logo GENERÁLNÍHO PARTNERA bude umístěno v programové brožuře v sekci Generální partner
 • Logo GENERÁLNÍHO PARTNERA bude umístěno na internetových stránkách sjezdu v sekci Generální partner
 • V případě zájmu bude umístěno firemní logo v čele jednacího sálu
2. HLAVNÍ PARTNER
20 000 Kč
bez DPH

 • Pořadatel zajistí vystavovateli prezenční stůl (180 x 90 cm) a 4 židle
 • V ceně jsou zahrnuty 4 registrace pro firemní zástupce firmy zdarma včetně vstupů na raut
 • Logo HLAVNÍHO PARTNERA bude umístěno v programové brožuře v sekci Hlavní partner
 • Logo HLAVNÍHO PARTNERA bude umístěno na internetových stránkách sjezdu v sekci Hlavní partner
3. PARTNER
10 000 Kč - 15 000 Kč
bez DPH

 • Pořadatel zajistí vystavovateli prezenční stůl (120 x 90 cm) a 2 židle
 • V ceně jsou zahrnuty 2 registrace pro firemní zástupce firmy zdarma včetně vstupů na raut
 • Logo PARTNERA bude umístěno v programové brožuře v sekci Partneři
 • Logo PARTNERA bude umístěno na internetových stránkách sjezdu v sekci Partneři
4. OSTATNÍ VYSTAVOVATELÉ
5 000 Kč
bez DPH

 • Pořadatel zajistí vystavovateli prezenční stůl (120 x 90 cm) a 2 židle
 • V ceně jsou zahrnuty 2 registrace pro firemní zástupce firmy zdarma
 • Logo PARTNERA bude umístěno v programové brožuře v sekci Ostatní vystavovatelé

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se tohoto sjezdu prosím kontaktuje ing. Jitku Bouzkovou (tel.: +420 38 787 2229, e-mail: bouzkova.jitka@nemcb.cz). Následně domluvíme formu spolupráce.

Uzávěrka pro vystavovatele je stanovena na 3. 5. 2019!

Kontakty

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Jitka Bouzková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: bouzkouva.jitka@nemcb.cz